Marketi i trgovine

Oprema za markete i trgovine

 Kolica, korpe za kupovinu i izložbene mrežaste korpe, reklamni panoi, regali i druga oprema za  markete, vele i male trgovine.

  • Zadovoljni stalni kupci
  • Iskustvo i efikasnost
  • Kvalitet
  • Odličan odnos sa kupcima