Održivost

Održivost

Politika održivosti sa visokim ambicijama

Our sustainability work is based on the UN global goals for sustainable development, it affects all parts of our business and is ongoing. Our work is focused on the safety, wellbeing and development of our staff, the environmental impact of the lifecycle of our products and the conduct of our suppliers. It is also about business ethics, social responsibility and reducing our carbon footprint.  The results of what we achieve are published each year in a public sustainability report, which you can download below.
Naš rad na održivosti zasniva se na globalnim ciljevima UN za održivi razvoj, utiče na sve delove našeg poslovanja i kontinualno se primenjuje. Naš rad je fokusiran na bezbednost, dobrobit i razvoj naših zaposlenih, uticaj životnog ciklusa naših proizvoda na životnu sredinu i ponašanje naših dobavljača. Takođe se radi o poslovnoj etici, društvenoj odgovornosti i smanjenju našeg ugljeničnog otiska. Rezultati onoga što postižemo objavljujemo svake godine u javnom izveštaju o održivosti, koji možete preuzeti ispod.

 
Preuzmite i pročitajte naš kompletan izveštaj o održivosti kliknite ovde da preuzmete