Politika privatnosti

Naš pristup privatnosti AJ Proizvodi / AS-IMPEKS DOO Valjevo opšta uredba o zaštiti podataka (ZZPL) (GDPR)

U AJ proizvodima, zastupniku i delu firme AJ proizvodi u Srbiji firmi AS-IMPEKS doo Valjevo, uvek se trudimo da izgradimo dugoročne odnose sa našim kupcima, preduzećima i organizacijama, kao i njihovim predstavnicima i svim potrošačima koji kupuju direktno od nas. Naši kupci su nam od najveće važnosti i stoga ćemo uvek postupati sa ličnim podacima sa najvećim oprezom i u skladu sa opštom uredbom o zaštiti podataka.
Ako želite da znate kako i zašto prikupljamo i koristimo vaše lične podatke, pogledajte našu Politiku privatnosti u produžetku ovog dokumenta. Takođe možete pročitati kako da zatražite, promenite ili zahtevate brisanje takvih podataka. Naš cilj je da naši procesi i IT sistemi budu u skladu sa zakonom Republike Srbije (ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI / ZZPL) i opštom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR), koja je stupila na snagu 25. maja 2018.

Posetite web sajt poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti  https://www.poverenik.rs/sr-yu/ za više informacija.

Ova Politika privatnosti opisuje kako prikupljamo i koristimo vaše lične podatke. Takođe, objašnjava i opisuje zašto koristimo takve podatke i obaveštava vas o vašim pravima, npr. kako možete da zahtevate, promenite ili zahtevate brisanje podataka koje obrađujemo o vama.

Ko je odgovoran za lične podatke koji se prikupljaju i obrađuju?

Mi, AS-IMPEKS DOO Valjevo , društvo sa ograničenom odgovornošću, matični broj 07839421, adresa Vladike Nikolaja 25 14000 Valjevo, smo kontrolor prikupljenih ličnih podataka. Lične podatke možemo obrađivati mi ili naši partneri.
Uvek smo odgovorni za partnere koji obrađuju lične podatke u naše ime, u daljem tekstu obrađivače ličnih podataka. Više informacija o našim obrađivačima i drugim primaocima ličnih podataka potražite u nastavku.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom politikom privatnosti ili želite da ostvarite svoja prava u vezi podataka navedenih u ovoj Politici privatnosti, možete nas kontaktirati na: gdpr@asimpeks.com .

Podaci o kontaktu klijenata, koje podatke prikupljamo, kako i zašto se prikupljaju?

Kada kao kupac, bilo kao predstavnik firme ili kao fizičko lice, kupujete AJ proizvode, dajete svoje lične podatke kao što su ime, adresa e-pošte i broj telefona. Kupac popunjava i svoju adresu, poslovnu ili kućnu zbog isporuke proizvoda.
Podatke koristi AJ kako bi omogućio dobro korisničko iskustvo tokom celog procesa porudžbine i prodaje: prezentacija našeg asortimana, porudžbina, isporuka, potencijalne reklamacije/garancija i razvoj naše ponude i IT-procesa.
Dokumentujemo našu komunikaciju sa vama. Komunikacija sa Vama kao kupcem se odvija putem telefona, e-pošte, SMS-a, pismenog i fizičkog kontakta kao i digitalnih medija. Razlog za dokumentovanje je da se omogući praćenje pitanja i pritužbi kupaca, kao i rukovanje svim pitanjima tokom vašeg vremena kao AJ kupca, kao što su pitanja u vezi sa kupovinama/porudžbinama, žalbe, pitanja garancije ili druge žalbe/mišljenja kojima ste vi slobodni da nam skrenete pažnju.


Koji podaci se prikupljaju, u koju svrhu i koliko dugo se podaci čuvaju?

Obradićemo neke lične podatke zbog zakonskih uslova. Ostali lični podaci će se obrađivati kako bismo omogućili ugovorne odnose sa vama kako bismo naknadno mogli da ispunimo svoje obaveze u okviru kupoprodajnog ugovora.
Glavna svrha: Ispuniti naš dogovor sa vama

Pravni osnov
Potreban je izvestan broj ličnih podataka da bismo mogli da sklopimo ugovor sa vama i da kasnije ispunimo svoje obaveze po njemu, kao što je navedeno u nastavku. Prikupljanje takvih ličnih podataka proizilazi iz pravnog osnova za ispunjenje ugovora.
Osnovna svrha
Potrebno je da obrađujemo vaše lične podatke u vezi sa porudžbinama i isporukom (uključujući obaveštenja i kontakte u vezi sa isporukom) da bismo ispunili i zaključili naše obaveze u okviru kupoprodajnog ugovora. U određenim slučajevima, takođe ćemo rešavati žalbe i pitanja garancije i lične podatke prikupljene na taj način. Dodatni lični podaci mogu se obrađivati u vezi sa uslugama kao što su npr. zakazivanje montaže, iznošenje i isporuka na kućnu adresu. Imajte na umu da su sve gore navedene svrhe predmet odvojene i individualne obrade ličnih podataka.
Lični podaci
Lični podaci koji će se obrađivati u cilju ispunjenja kupoprodajnog ugovora su:
i. ime,
ii. adresa E-pošte,
iii. adresa,
iv. broj telefona i
v. Podaci o plaćanju.
Ako ste predstavnik preduzeća, gore navedene kategorije ličnih podataka će takođe biti obrađene u vezi sa predstavnikom koja je navedena kao osoba za kontakt.
Vreme skladištenja
Podaci će se čuvati i obrađivati kroz pravnu podršku obavezujućeg sporazuma.

Vremenski period za čuvanje podataka o kompaniji i kontakt podataka o kupcima zasniva se na tome koliko često naši kupci kupuju i koliko garantni rok imaju naši proizvodi. Stoga, u zavisnosti od toga koji ste artikl kupili od nas, vreme skladištenja može varirati između tri (3) i trideset (30) godina.
Kada garantni rok istekne, vaši lični podaci se čuvaju do dvanaest (12) meseci i zatim se anonimiziraju. Proces anonimizacije se sprovodi na mesečnom nivou. Lični podaci i podaci o klijentima sa otvorenim stanjem starijim od dvanaest (12) meseci čuvaju se u originalnom obliku i eventualna anonimizacija se ocenjuje mesečno.
Vremenski period za čuvanje podataka o pojedincima zasniva se na našim obavezama prema vama kao potrošaču. Podaci će biti izbrisani ili anonimizovani kada se narudžba završi, isporuči, plati i istekne garantni rok. Ako su podaci anonimni, više se ne mogu identifikovati i stoga se ne smatraju ličnim podacima.
Međutim, mi ćemo obrađivati vaše lične podatke sve dok je to potrebno za rešavanje bilo kakvih žalbi i pitanja garancije, ili tokom dužeg perioda ako je potrebno za rešavanje takvog procesa.

Osnovna svrha: Kreiranje korisničkog profila

Pravni osnov
Morate da kreirate korisnički profil da biste mogli da kupite od nas. Ovo je potrebno jer moramo biti u mogućnosti da zadržimo garancije specifične za naš proizvod (pogledajte dalje informacije u nastavku). Prikupljanje podataka o ličnosti proizilazi iz pravnog osnova za izvršenje ugovora.
Osnovna svrha
Da bi omogućili kupovinu, a samim tim i ugovorni odnos, kupci treba da kreiraju profil klijenta na web stranici AJ proizvoda utem registracije. Svrha ovoga je da AJ bude u stanju da se pridržava garancija i dokumentuje pitanja/žalbe kupaca. Vi ste odgovorni za ažuriranje podataka na Vašem proflu u svakom trenutku u slučaju promena (na primer promena predstavnika preduzeća).
Lični podaci
Lični podaci koji će se obrađivati radi ispunjenja kupoprodajnog ugovora su:
i. ime,
ii. adresa E-pošte,
iii. broj telefona i
iv. matični broj (ako je registrovan kao privatni preduzetnik).
Vreme skladištenja
AJ će obrađivati lične podatke potrebne da bi vaš korisnički profil bio aktivan dokle god ste korisnik, dokle ima nerešene procese sa vama ( npr garancije ili žalbe), ili koristiti za digitalne usluge. Nakon toga, mi ćemo obrađivati vaše lične podatke, u istu svrhu kao što napisano, u periodu od dvanaest (12) meseci. Lični podaci će nakon toga biti anonimizirani. Proces anonimiziranja vrši se na mesečnom nivou. Komunikacija/prepiska koja je evidentirana u našim digitalnim kanalima se čuva do daljnjeg.

Osnovna svrha: Distribucija biltena

Pravni osnov i svrha
Lični podaci koji su neophodni za omogućavanje komunikacije putem biltena su navedeni u nastavku. Prikupljanje podataka o ličnosti proizilazi iz pravnog osnova balansiranja interesa. AJ ima legitiman interes da vam saopštava vesti kada registrujete svoj interes za to.
Lični podaci
Lični podaci koji će se obrađivati u cilju individualizacije takvih ponuda su:
i. adresa E-pošte.
Vreme skladištenja
AJ će obrađivati lične podatke potrebne za distribuciju biltena sve dok ne zatražite da se odjavite sa njih. Uvek možete da otkažete pretplatu tako što ćete pratiti vezu za odjavu u podnožju e-poruke.

Osnovna svrha: Individualizacija naše ponude za vas

Pravni osnov
Da bismo zadovoljili interes naših kupaca da primaju relevantne i individualizovane marketinške kampanje putem naših kanala i IT sistema, obrađuju se lični podaci navedeni u nastavku. Prikupljanje podataka o ličnosti proizilazi iz pravnog osnova balansiranja interesa. AJ ima legitiman interes da vam saopštava vesti i pruža ponude posebno prilagođene vašim potrebama.
Osnovna svrha
Neke od vaših ličnih podataka obrađujemo da bismo individualizovali ponude i učinili ih što relevantnijim za vas, kako bismo vam predstavili relevantan asortiman, preporuke proizvoda, inspiraciju i druge relevantne aktivnosti, prilagođene vesti i distribuciju kataloga.
Lični podaci
Lični podaci koji će se obrađivati radi individualizacije takvih ponuda su:
i. ime,
ii. korisničko ime,
iii. kontakt informacije (e-mail adresa i broj telefona),
iv. godine,
v. pol,
vi. mesto stanovanja ili preduzeća,
vii. istorija kupovine,
viii. podaci koje generišu korisnici ( npr. istorija klikova i poseta) na našoj web stranici (za dalje informacije pogledajte našu politiku kolačića), i
ix. druge postavke koje ste nam naveli.
Digitalni kanali mogu biti pretraživači kao što su Gugl i Bing, kao i društveni mediji, digitalne mreže za oglase i naše, kao i spoljne ankete kupaca.
Vreme skladištenja
AJ će obraditi lične podatke koji su potrebni da bi vaš profil klijenta bio aktivan sve dok ste korisnik, imate tekućih pitanja sa nama ( npr. pitanja garancije ili žalbe) ili koristite digitalne usluge. Nakon toga, mi ćemo obrađivati vaše lične podatke, u istu svrhu kao gore, u periodu od dvanaest (12) meseci. Tada će lični podaci biti anonimizovani. Proces anonimizacije se sprovodi na mesečnom nivou. Komunikacija koja je poslata na našim digitalnim kanalima se čuva do daljnjeg.
Kako se odvija naš proces individualizacije ( tj. kako obrađujemo vaše podatke)?
Vršimo analizu na individualnom nivou koja ili sortira podatke u grupu kupaca (tzv. segment kupaca ili tip industrije), ili koja rezultira jedinstvenim profilom. Uvidi iz analize čine osnovu vaših ličnih i relevantnih ponuda. Ovi podaci se zatim koriste kao osnova za kreiranje različitih tržišnih aktivnosti, kao što su distribucije putem e-pošte i digitalne reklame u svim medijima koje kompanija koristi.

Glavna svrha: Kampanje zasnovane na vašoj digitalnoj interakciji

Svrha i pravni osnov
Da vam pružimo lične ponude i inspiraciju na osnovu onoga za šta ste pokazali interesovanje na AJ-ovoj web stranici ili na našim kanalima. Prihvatili ste ovu vrstu obrade ako ste prihvatili sve kolačiće i prihvatili našu politiku kolačića. Za više informacija o tome kako da odbijete kolačiće, pogledajte našu politiku kolačića.
Lični podaci
• Podaci koje generišu korisnici ( npr. istorija klikova i poseta) na našoj web stranici.
Vreme skladištenja
Za dodatne informacije i vreme skladištenja, pogledajte našu politiku kolačića.

Glavna svrha: Evaluacija, razvoj i unapređenje AJ

Svrha i pravni osnov
Da bismo zadovoljili naš interes stalnog vrednovanja, razvoja i unapređenja ponude AJ, dole navedeni lični podaci se obrađuju kroz naše kanale i IT-sisteme na pravnoj osnovi balansiranja interesa. AJ ima legitiman interes da obradi istoriju kupovine, žalbe i druge srodne informacije kako bi mogao bolje da razvije naše ponude i usluge za vas kao kupca. Obrada je neophodna da bismo ispunili naš legitimni interes upravljanja životnim ciklusom naših sistema, proizvoda i usluga, kao i da bismo ih zaštitili i razvili.

Osnovna svrha

AJ može koristiti podatke prikupljene putem anketa kupaca, kontakta kupaca ili istorije kupovine za analize u svrhu razvoja kompanije, npr. za razvoj naše web stranice i njenih funkcija. Analize doprinose obezbeđivanju naših logističkih procesa i predviđanja za skladištenje i razvoj našeg asortimana, kao i stvaranju osnove za naš IT sistem u cilju generalnog povećanja bezbednosti naših kupaca, dobavljača i partnera.
Lični podaci
Većina podataka prikupljenih za ovu svrhu biće anonimna. Međutim, određene informacije mogu sadržati neke lične podatke, na primer:
i. prepisku i povratne informacije u vezi sa našim uslugama, proizvodima i brigom o kupcima.
Ako se podaci prikupljaju i obrađuju u prepoznatljivom obliku kada komunicirate sa AJ, bićete posebno obavešteni o tome. Svi drugi podaci kojima rukujemo su anonimizovani i stoga nisu klasifikovani kao lični podaci, kao što su istorija klikova i poseta, telefonski pozivi i razgovori u ćaskanju. Pored toga, tehnički podaci koji se odnose na uređaje i njihova podešavanja, npr. domen, uređaji, podešavanja pretraživača i operativni sistemi takođe se mogu obraditi. Ovi podaci su anonimni i vi kao pojedinac nikada ne možete biti identifikovani po njima.

Vreme skladištenja
Vaši lični podaci se čuvaju tokom istog perioda koji je naveden u odnosu na odgovarajuću navedenu svrhu obrade vaših ličnih podataka iznad. Od trenutka kada su lični podaci prvi put zabeleženi u evidenciji, podaci će se čuvati za rešavanje problema i reagovanje na incidente u periodu od trinaest (13) meseci.

Vaša prava kada obrađujemo vaše lične podatke


Imate nekoliko zakonskih prava kada obrađujemo vaše lične podatke, npr. da imate pravo pristupa svim ličnim podacima koje obrađujemo o vama (izvod), imate pravo da zahtevate ispravku netačnih podataka i možete zahtevati brisanje (u određenoj meri). ) ličnih podataka. Vaša prava su:
i. Pravo na informisanje
ii. Pravo na pristup
iii. Pravo na ispravku
iv. Pravo na brisanje
v. Pravo na ograničenu obradu
vi. Pravo na prenosivost
vii. Pravo na prigovor
viii. Pravo na žalbu povereniku za zaštitu podataka o ličnosti


U nastavku pogledajte pregled vaših najrelevantnijih prava. Ako želite da pročitate više o svojim pravima, sveobuhvatne informacije su dostupne ovde.

Vaša privatnost nam je od najveće važnosti. Zbog toga je za AJ važno da postoji potpuna transparentnost u vezi sa našom obradom vaših ličnih podataka. Važno nam je da imate pristup podacima koje imamo o vama i ako želite da saznate više o podacima u detalje, možete zatražiti izvlačenje iz našeg registra. To možete lako da uradite slanjem e-pošte na [ gdpr@asimpeks.com].
Da bismo bili sigurni da otkrivamo podatke tačnoj osobi i da vaše lične podatke ne otkrivamo nikome drugom, moramo da pribavimo dokaz da ste zahtev podneli vi. Da bismo obradili vaš zahtev, pružićemo vam informacije o tome kako da se identifikujete u vezi sa podnošenjem obrasca putem naše web stranice.

Takođe možete zahtevati brisanje vaših podataka za kontakt sa klijentom (pravo na brisanje) i pravo na ispravku vaših ličnih podataka. Vršimo pregled i anonimizaciju kontakt podataka naših poslovnih klijenata nakon četiri (4) godine, s obzirom da nijedna transakcija nije obavljena tokom četvorogodišnjeg perioda. Podaci o potrošačima, prate isti proces anonimizacije, s obzirom da su sve obaveze od nas i od kupca ispunjene.

Možete lako da zatražite brisanje tako što ćete nam poslati e-poštu na [ gdpr@asimpeks.com]. Odgovorićemo sa informacijama o tome kako treba da se identifikujete da bismo mogli da obradimo vaš zahtev.
Posetite Moje strane na našoj Web stranici AJ proizvoda, kontaktirajte nas putem biltena ili pozovite našu korisničku podršku na [ 014 248 838 ] ako želite da promenite ili ispravite kontakt podatke o klijentima ili da se odjavite sa marketinške komunikacije kao što su bilteni i katalozi.

Uvek imate pravo da podnesete žalbu u vezi sa našom obradom vaših ličnih podataka [ Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti ]. Međutim, radije bismo da nas kontaktirate direktno kao prvi korak kako bismo mogli da rešimo vaša pitanja i žalbe.
Možete nas kontaktirati na gdpr@asimpeks.com .

Kako štitimo vaše lične podatke?

Koristimo IT-sisteme za zaštitu poverljivosti, integriteta i pristupa kontakt podacima klijenata. U okviru naše organizacije, pristup vašim ličnim podacima je ograničen na osobe koje zaista treba da obrađuju vaše lične podatke kako bismo ispunili svoju obavezu prema vama kao kupcu.
Sa kim možemo da podelimo vaše lične podatke?

Obrađivači ličnih podataka
Ako je potrebno da ponudimo naše usluge, vaše lične podatke delimo sa kompanijama koje su naši obrađivači ličnih podataka. Obrađivač ličnih podataka je kompanija koja obrađuje podatke u naše ime u skladu sa našim uputstvima.
Imamo procesore koji nam pomažu u:
i. transport (logističke kompanije i špediteri),
ii. Rešenja za plaćanje (kompanije procesori platnih kartica, banke i drugi provajderi platnih usluga),
iii. Marketing (štampa i distribucija, pretraživači, društveni mediji, mreže za digitalno oglašavanje, medijske agencije ili reklamne agencije), i
iv. IT-usluge (kompanije koje se bave neophodnim operacijama, tehničkom podrškom i održavanjem naših IT-rešenja).
Kada se vaši lični podaci dele sa obrađivačima ličnih podataka, to je isključivo u svrhe koje su kompatibilne sa svrhama za koje smo prikupili podatke. Vršimo kontrole svih obrađivača kako bismo osigurali da oni mogu pružiti adekvatne garancije u pogledu sigurnosti i povjerljivosti ličnih podataka. Sa svim obrađivačima ličnih podataka zaključili smo pisane ugovore kojima oni garantuju sigurnost svih obrađenih ličnih podataka i obavezuju se da će poštovati naše bezbednosne zahteve, kao i ograničenja i zahteve u vezi sa međunarodnim prenosom ličnih podataka.

Kompanije koje su nezavisni kontrolori ličnih podataka
Vaše lične podatke delimo sa određenim kompanijama koje su samostalno odgovorne za lične podatke (kontrolori ličnih podataka). To znači da mi ne kontrolišemo kako oni obrađuju dostavljene podatke.
Nezavisni kontrolori ličnih podataka sa kojima delimo vaše lične podatke su:
i. Organi (policijski, poreski ili drugi organi) ako smo na to dužni po zakonu ili u slučaju sumnje na krivično delo,
ii. Kompanije koje se bave transportom opšte robe (logističke kompanije i špediteri), i
iii. Kompanije koje nude rešenja za plaćanje (kompanije za platne kartice, banke i drugi provajderi platnih usluga).
Kada se vaši lični podaci dele sa nezavisnim kontrolorima ličnih podataka, primenjuje se politika privatnosti i upravljanje ličnim podacima tih kompanija.
Gde obrađujemo vaše lične podatke?

Uvek nastojimo da obradimo vaše kontakt podatke o klijentima u okviru EU/EES i svi naši IT sistemi se nalaze unutar EU/EES. U slučaju podrške, održavanja i razvoja sistema, možda ćemo morati da prenesemo podatke u zemlju izvan EU/EES, npr. ako delimo vaše kontakt podatke o klijentima sa procesorom koji je, bilo sam ili preko podizvođača, osnovan u zemlji van EU/EES ili tamo čuva lične podatke. U ovim slučajevima, obrađivač će pristupiti samo podacima koji su relevantni za datu svrhu.

Bez obzira na zemlju u kojoj se obrađuju vaši kontakt podaci o klijentima, preduzimamo sve razumne pravne, tehničke i organizacione mere kako bismo osigurali da nivo zaštite bude jednak nivou zaštite u okviru EU/EES. Zahtevamo, kroz naše ugovore, da naši obrađivači ličnih podataka poštuju zakone i propise o privatnosti, kao što su GDPR i nacionalni zakoni o ličnim podacima. Takođe, zahtevamo da se nikakvi podaci ne smeju prenositi u zemlju van EU/EES osim ako ne postoji sporazum, adekvatan nivo zaštite ili obavezujuća pravila kompanije za zaštitu ličnih podataka.
Najnovija verzija politike privatnosti je uvek dostupna na  www.kataloska-prodaja.com .
O web stranici

Ove informacije se odnose samo na ovu web stranicu i stoga se ne odnose na web stranice u vlasništvu trećih strana. Za veze na našoj web stranici koje vas vode do drugih web lokacija, one su pokrivene politikom privatnosti odgovarajuće kompanije i web stranice. Pošto AJ ne kontroliše povezane stranice, ne možemo biti odgovorni za sadržaj koji se nalazi na ovim web lokacijama. Stoga uvek treba da pročitate politiku privatnosti web lokacije koju posećujete.
Mi smo članovi Švedske grupacije AJ Produkter koji su sertifikovani prema GDPR koji sadrži niz propisa koji vas čine bezbednim kao klijenta.

O javascript-u na kataloska-prodaja.com

Naša web lokacija kataloska-prodaja.com sadrži javascript. Ovo je tehnologija koda koja se koristi za vas kao posetioca da biste što jednostavnije iskusili našu web stranicu. Ukratko, javascript je neophodan da bi se slike pravilno prikazivale, da bi se omogućio nesmetani rad funkcija kao što su meniji, obrasci i prijavljivanje na Moje strane i za preuzimanje i sortiranje informacija.

O kolačićima na kataloska-prodaja.com

Kolačići su datoteke sa podacima koje mogu da sadrže male količine informacija i čuvaju se na vašem uređaju. Kao standard, sam kolačić ne sadrži nikakve lične podatke, ali u nekim slučajevima može da sadrži. Molimo pogledajte našu politiku kolačića na  kataloska-prodaja.com za više informacija o kolačićima koje koristimo na web lokaciji AJ.