Slika proizvoda

Znak za evakuaciju

Samolepljivi poliester, 100x100 mm

Art. br.: 306242
  • Po standardu EN ISO 7010
  • Za brzu evakuaciju
  • Dostupan u nekoliko materijala
Sigurnosni znak sa simbolom za evakuaciju u skladu sa EN ISO 7010.
Visina (mm)
Materijal
686,00 RSD
bez PDV-a
Garancija od 7 godina

Informacije o proizvodu

Ovi sigurnosni znakovi skreću pažnju na mesta za evakuaciju iz zgrade.Znakovi doprinose sigurnijoj evakuaciji i olakšavaju orijentaciju u slučaju požara ili drugih opasnosti.

Znaci ispunjavaju uslove za evropski i međunarodni standard EN ISO 7010. Standard određuje dizajn i boju sigurnosnih znakova na radnim mestima i drugim mestima gde ljudi trebaju biti obavešteni o pitanjima sigurnosti. Svrha je da se sigurnosnim znacima omogući lako prepoznavanje i razumevanje, bez obzira gde se nalaze ili na kojem su jeziku.
Ovi sigurnosni znakovi skreću pažnju na mesta za evakuaciju iz zgrade.Znakovi doprinose sigurnijoj evakuaciji i olakšavaju orijentaciju u slučaju požara ili drugih opasnosti.

Znaci ispunjavaju uslove za evropski i međunarodni standard EN ISO 7010. Standard određuje dizajn i boju sigurnosnih znakova na radnim mestima i drugim mestima gde ljudi trebaju biti obavešteni o pitanjima sigurnosti. Svrha je da se sigurnosnim znacima omogući lako prepoznavanje i razumevanje, bez obzira gde se nalaze ili na kojem su jeziku.

Dokumenti

Specifikacije proizvoda

  • Visina:100 mm
  • Širina:100 mm
  • Boja:Zelena
  • Materijal:Lepljivi poliester
  • Težina:0 kg