Slika proizvoda

Upozoravajući znak za električnu opasnost

Samolepljivi poliester, 200x200 mm

Art. br.: 306314
  • Prema standardu EN ISO 7010
  • Sprečava da dođe do rizika od povreda
  • Dostupan u nekoliko materijala
Upozoravajući znak sa simbolom za električnu opasnost, u skladu sa EN ISO 7010.
605,00 RSD
bez PDV-a
Garancija od 7 godina

Informacije o proizvodu

Jasni znaci upozorenja mogu spasiti živote na radnim mestima i područjima sa javnim pristupima.Ovi znaci upozoravaju na električnu opasnost i pomažu u smanjenju rizika od teških električnih udara.

Znaci ispunjavaju uslove za evropski i međunarodni standard EN ISO 7010. Standard određuje dizajn i boju sigurnosnih znakova na radnim mestima i drugim mestima gde ljudi trebaju biti obavešteni o pitanjima sigurnosti. Svrha je da se sigurnosnim znacima omogući lako prepoznavanje i razumevanje, bez obzira gde se nalaze ili na kojem su jeziku.
Jasni znaci upozorenja mogu spasiti živote na radnim mestima i područjima sa javnim pristupima.Ovi znaci upozoravaju na električnu opasnost i pomažu u smanjenju rizika od teških električnih udara.

Znaci ispunjavaju uslove za evropski i međunarodni standard EN ISO 7010. Standard određuje dizajn i boju sigurnosnih znakova na radnim mestima i drugim mestima gde ljudi trebaju biti obavešteni o pitanjima sigurnosti. Svrha je da se sigurnosnim znacima omogući lako prepoznavanje i razumevanje, bez obzira gde se nalaze ili na kojem su jeziku.

Dokumenti

Specifikacije proizvoda

  • Visina:200 mm
  • Boja:Žuta
  • Materijal:Lepljivi poliester
  • Težina:0,01 kg