Slika proizvoda

Znak za evakuaciju 90°

Zeleni, samolepljivi poliester, 200x200 mm

Art. br.: 306255
  • Prema standardu EN ISO 7010
  • Smernica za izlaz
  • Dostpan u nekoliko materijala
Znak evakuacije sa ravnom strelicom u skladu sa standardom EN ISO 7010.
Visina (mm)
Materijal
751,00 RSD
bez PDV-a
Garancija od 7 godina

Informacije o proizvodu

Koristite ove znakove sa strelicama kako biste ukazali na pravac do najbližeg izlaza u slučaju nužde. Znakovi poboljšavaju sigurnost i olakšavaju usmeravanje u slučaju evakuacije.

Znaci ispunjavaju uslove za evropski i međunarodni standard EN ISO 7010. Standard određuje dizajn i boju sigurnosnih znakova na radnim mestima i drugim mestima gde ljudi trebaju biti obavešteni o pitanjima sigurnosti. Svrha je da se sigurnosnim znacima omogući lako prepoznavanje i razumevanje, bez obzira gde se nalaze ili na kojem su jeziku.
Koristite ove znakove sa strelicama kako biste ukazali na pravac do najbližeg izlaza u slučaju nužde. Znakovi poboljšavaju sigurnost i olakšavaju usmeravanje u slučaju evakuacije.

Znaci ispunjavaju uslove za evropski i međunarodni standard EN ISO 7010. Standard određuje dizajn i boju sigurnosnih znakova na radnim mestima i drugim mestima gde ljudi trebaju biti obavešteni o pitanjima sigurnosti. Svrha je da se sigurnosnim znacima omogući lako prepoznavanje i razumevanje, bez obzira gde se nalaze ili na kojem su jeziku.

Dokumenti

Specifikacije proizvoda

  • Visina:200 mm
  • Širina:200 mm
  • Boja:Zelena
  • Materijal:Lepljivi poliester
  • Težina:0,01 kg